KUDAI – VII ( 2015 )

cover

KUDAI – VII

 ESTILOA – Rock – Metal – Trash /( Gipuzkoa – Euskal Herria )

1.Ab Purgatorio…  // 2.Lucifer // 3.Mammon
4.Belphegor // 5.Asmodeus // 6.Leviathan
7.Beelzebub // 8.Aamon // 9….ad Inferna

Web: http://kudai.org/

JEITSI – DESCARGAR – DOWNLOAD

Thanks! You've already liked this